Call for papers (maart - mei)

De programmacommissie is op zoek naar lezingen over een actueel onderwerp, en enthousiaste sprekers. De Call for Papers is online van maart tot 10 mei. Daarin (zie hieronder) staat welke onderwerpen dit jaar bij voorkeur centraal staan. Als je een lezing wil geven op het Congres, dien je uiterlijk 10 mei een voorstel voor een artikel in via het webformulier. Je geeft hiermee aan dat je bereid bent een lezing te geven op het Congres en gaat akkoord met de voorwaarden.

Download Call for Papers

Aanmelden als spreker

Praktische informatie

Sprekers ontvangen eind juni een e-mail met de uitnodiging om een presentatie te geven over het onderwerp dat je zelf hebt aangedragen, of dat je met de organisatie overeengekomen bent. Als je voorstel niet door de programmacommissie is geselecteerd, ontvang je hiervan uiteraard ook bericht.

De hoofdspreker krijgt op de dag van de lezing gratis toegang tot het Congres (per lezing krijgt 1 spreker gratis toegang). Als je inzending wordt geaccepteerd, ben je automatisch aangemeld. Overige praktische informatie over de gang van zaken rond inzendingen, presentaties, aanmeldingen etc. en de voorwaarden voor sprekers vind je hier.